Jakość

Kontrola jakości

aziende riciclo plastica

Analizy laboratoryjne wykonywane są w przedsiębiorstwie, przy wykorzystaniu wyspecjalizowanego personelu i najnowocześniejszego oprzyrządowania. W ten sposób gwarantujemy jakość i niezawodność surowców wtórnych oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

Proces kontroli i inspekcji materiałów przeprowadzany jest na wszystkich etapach, w celu wczesnego wykrywania wszelkich anomalii i podejmowania w razie potrzeby działań naprawczych.

Kontrola metali ciężkich

smaltimento plastica

Urządzenie XRF służy do weryfikacji zgodności z dyrektywą RoHS-2, która nakłada ograniczenia na obecność metali ciężkich.

Spektrometr do identyfikacji polimerów i odpowiednich dodatków

Do analizy bezpieczeństwa produktów i identyfikacji materiałów używamy spektrofotometru Nicolet iS5 FT-IR z:

  • Testem QCHeck o normalnej czułości do kontroli PASS/FAIL, przeznaczonym do produktów naturalnych, jak i cechujących się niewielkimi zmianami;
  • Testem QCHeck o wysokiej czułości do kontroli PASS/FAIL, przeznaczonym do produktów syntetycznych, jak i o zwartej strukturze;
  • Oprogramowaniem Thermo Scientific™ OMNIC Specta™ z opatentowanym algorytmem do zaawansowanej identyfikacji zanieczyszczeń i elementów materiałów złożonych.

Certyfikaty

commercio plastica

Jakość procesów i produktów SIMAP SRL potwierdzona jest dwoma certyfikatami.

CSI ocenia zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w odniesieniu do surowców wtórnych.

ISO 9001:2015 jest międzynarodowym standardem, który poświadcza jakość produktów i usług przedsiębiorstw.

Polityka jakości

SIMAP SRL codziennie stara się realizować potrzeby klientów poprzez ciągłe doskonalenie swoich procesów.

Skupiamy się na:

  • tworzeniu trwałych i dochodowych partnerstw z naszymi klientami;
  • angażowaniu naszych pracowników w proces poprawy jakości;
  • wdrażaniu działań organizacyjnych i szkoleniowych;
  • rozpowszechnianiu i wspieraniu wspólnej wizji celów przedsiębiorstwa;
  • ustanowieniu celów jakościowych i wskaźników procesu służących do oceny poprawy.

Ograniczenie emisji CO2

risparmio energetico

Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztucznych.

Mechaniczny recykling tworzyw sztucznych pozwala zmniejszyć emisję CO2, tworząc nowe wyroby bez konieczności wytwarzania nowych surowców. Korzyści z tego tytułu uzyskiwane są zarówno z punktu widzenia ekologicznego, jak i ekonomicznego.

Na przykład, produkcja materiału PET wytwarzanego z pustych butelek wymaga 60% mniej energii, niż w przypadku pierwotnego surowca PET, podczas gdy na każdy kilogram nylonu pierwotnego zastąpionego nylonem pochodzącym z recyklingu lub regeneracji oszczędza się 4 kilogramy surowców.

Sieć partnerska

riciclo componenti plastici

Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztucznych.

Mechaniczny recykling tworzyw sztucznych pozwala zmniejszyć emisję CO2, tworząc nowe wyroby bez konieczności wytwarzania nowych surowców. Korzyści z tego tytułu uzyskiwane są zarówno z punktu widzenia ekologicznego, jak i ekonomicznego.

Na przykład, produkcja materiału PET wytwarzanego z pustych butelek wymaga 60% mniej energii, niż w przypadku pierwotnego surowca PET, podczas gdy na każdy kilogram nylonu pierwotnego zastąpionego nylonem pochodzącym z recyklingu lub regeneracji oszczędza się 4 kilogramy surowców.

Poprosić o Wycenę
+39 035 761067