Gospodarka o obiegu zamkniętym

Proste zasady pozwalają czynić dużą różnicę

economia circolare simap

Model gospodarki o obiegu zamkniętym planuje wszystkie fazy życia produktu (projektowanie, produkcja, zużycie, przeznaczenie, koniec cyklu życia), tak aby użyte materiały mogły być ponownie wykorzystane w nowych cyklach produkcyjnych, minimalizując zużycie zasobów, zapotrzebowanie na energię i wpływ na środowisko.

Jest to gospodarka, która regeneruje się poprzez przekształcanie odpadów w zasoby w celu zasilenia systemu produkcyjnego bez poświęcania naszej przyszłości. W 2018 roku w Europie znajdowało się 29,1 mln ton pokonsumpcyjnych odpadów z tworzyw sztucznych, z czego 9,4 mln ton zostało ponownie wykorzystanych (32,5%) przy 100% wzroście w porównaniu z rokiem 2006 i zmniejszeniu o połowę ich wolumenu na wysypiskach.

Podstawowe zasady gospodarki o obiegu zamkniętym

Ponowne przemyślenie procesów produkcyjnych poprzez zmianę mentalności, zastosowanie nowych materiałów i przyjęcie innowacyjnych technologii.

Ponowne wykorzystanie produktów

Wytwarzanie produktów i komponentów przeznaczonych do ponownego wykorzystania i ponownego, przetworzenia pozwala na korzystanie z naszych ograniczonych zasobów bez konieczności ich zużywania.

Odpady i zasoby

Ponieważ natura uczy nas, że każda roślina i każde stworzenie są ze sobą powiązane na głębokim poziomie, nasza gospodarka musi wdrożyć system, w którym odpady jednego podmiotu stają się zasobami drugiego.

Poprosić o Wycenę
+39 035 761067